SOCKS5 hay HTTPs

So sánh HTTP và SOCKS nên dùng loại Proxy nào?

Proxy thông thường có hai dạng phổ biến là HTTP, HTTPS và SOCKS, SOCKS5 Proxy, vậy có gì khác biệt giữa HTTP và SOCKS? Nên dùng loại Proxy nào, hãy cùng Vietsocks phân tích dưới…

Proxy xoay IP là gì? Tại sao cần dùng proxy xoay

Proxy xoay là gì? Proxy xoay (Proxy Rotator) là dạng proxy ẩn danh có chức năng tự động thay đổi địa chỉ IP mỗi khi máy khách gửi một yêu cầu đến website đích. Các…