Proxy xoay IP là gì? Tại sao cần dùng proxy xoay

Proxy xoay là gì? Proxy xoay (Proxy Rotator) là dạng proxy ẩn danh có chức năng tự động thay đổi địa chỉ IP mỗi khi máy khách gửi một yêu cầu đến website đích. Các…