SOCKS5 hay HTTPs

So sánh HTTP và SOCKS nên dùng loại Proxy nào?

Proxy thông thường có hai dạng phổ biến là HTTP, HTTPS và SOCKS, SOCKS5 Proxy, vậy có gì khác biệt giữa HTTP và SOCKS? Nên dùng loại Proxy nào, hãy cùng Vietsocks phân tích dưới…